Welke regels gelden er bij calamiteitenverlof?

De werkgever verleent calamiteitenverlof met behoud van loon voor een, naar redelijkheid te berekenen, tijd. Onder calamiteit wordt verstaan een onvoorziene noodsituatie waarin acuut vrij moet worden genomen om persoonlijke actie te kunnen nemen of wegens zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Geboorte geldt wel als een calamiteit, maar hiervoor geldt wel de bepaling vermeld in cao artikel 5:8 lid 3f.

Zie cao artikel 5:8 lid 3O