Wat is de hoogte van het loon bij (langdurige) ziekte?

  • Eerste jaar (week 1 tot en met 52): 100% van het laatstverdiende loon.
  • Tweede jaar (week 53 tot en met 104): 70% van het laatstverdiende loon.

Zie cao artikel 4:4 lid 1.