Welke regels gelden er bij langdurend zorgverlof?

Wanneer je tijdelijk zorg biedt aan een partner, kind, ouder, broer/zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot of bekende die (levensbedreigend) ziek of hulpbehoevend is, kom je in aanmerking voor onbetaald langdurig verlof. Je legt de duur van dit verlof vast in overleg met je werkgever. Het zorgverlof kan per jaar niet meer zijn dan zes keer de wekelijkse contractuele arbeidsduur. Je werkgever draagt het werkgeversdeel van je pensioenpremie op normale wijze af.

Zie cao artikel 5:9, artikel 1.