Wanneer heb ik recht op een vast contract?

Sinds 1 januari 2020 gaat een tijdelijk contract automatisch over in een vast contract als een werknemer meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen, of als een werknemer langer dan 3 jaar meerdere tijdelijke contracten bij zijn werkgever heeft gehad.

Bij cao artikel 2.2, lid 3 staat echter de volgende uitzondering:

Uitsluitend voor werknemers met de functie ‘docent’, ‘projectleider’, ‘projectassistent’ of ‘projectmedewerker’, kunnen binnen een periode van maximaal 36 maanden 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten die elkaar opvolgen met een onderbreking van niet meer dan 6 maanden.