Als je met keuzepensioen gaat voor het bereiken van je AOW-leeftijd, kun je op dat moment dan ook vitaliteitsuren aaneengesloten opnemen?

 

Je kan zelf besluiten om eerder (gedeeltelijk of volledig) gebruik te maken van (ABP-keuze) pensioen.

Wil je daarnaast gebruik maken van je PBDI budget voor vitaliteitsuren, dan moet je dat inzetten voor het einde van je arbeidsovereenkomst bij de provincie (dus voor uitdiensttreding). Als je vóór dat moment geen beroep hebt gedaan op deze aanspraak, dan vloeit de aanspraak terug naar de werkgever.

De gespaarde uren tijd voor vitaliteit wordt niet uitbetaald (het is geen recht, maar een aanspraak), net zoals het resterende deel van het PBDI zal vervallen bij je uitdiensttreding.

Stel dus dat je met keuzepensioen gaat op 1 april, dan dien je jouw uren tijd voor vitaliteit te hebben opgenomen vóór 1 april van dat jaar.

Vanuit het IKB zou je daarnaast nog aanvullend uren kunnen inzetten om eerder te stoppen met werken, of om minder te gaan werken.