Moet mijn werkgever medewerking verlenen aan een RVU-regeling als ik daarom vraag of kunnen zij een gesprek hierover bij voorbaat afwijzen?

 

In de cao is geen regeling afgesproken voor vroegpensioen/rvu-heffingsvrijstelling; niemand heeft er dus recht op om gebruik te maken van deze regeling. Zowel de werkgever als de werknemer  maken een keuze om hieraan mee te werken. Het blijft dus maatwerk.

Wel staat er ‘een haakje’ voor het voeren van een gesprek over de RVU-regeling in de cao. Als jij als medewerker daarom vraagt, dan dient dat gesprek ook plaats te vinden. Uiteraard moet je dan wel aan de voorwaarden voldoen van deze fiscale regeling. Een voorbeeld: ben je 18 jaar oud en vraag je een gesprek aan over de RVU-regeling, dan zal duidelijk zijn dat je niet voldoet aan de voorwaarden. Maar het bij voorbaat afwijzen van een gesprek met een werknemer die wel voldoet aan de voorwaarden van deze fiscale regeling, past niet bij de gemaakte cao-afspraak.

Let op: ook als je wel voldoet aan de voorwaarden voor de RVU-regeling, wil dat niet zeggen dat je recht hebt op toepassing ervan. Zowel werkgever als medewerker moeten hieraan mee willen werken en het is en blijft maatwerk.