Wat is de relatie van het PBDI met of de impact op deeltijd (keuze) pensioen?

 

Deeltijd (keuze) pensioen en PBDI staan in principe los van elkaar. Deeltijd (keuze) pensioen is een persoonlijke keuze van de werknemer. Meer informatie over de mogelijkheden hiervoor vind je bij het ABP.

Daarnaast heb je vanuit de cao verschillende mogelijkheden om verlof te sparen. Dit kan bijvoorbeeld door verlof te kopen uit je IKB en/of door een beroep te doen op aanspraak op tijd voor vitaliteit vanuit het PBDI.

2023-10-31 Brochure_PBDI