Waarom gaan sommige regelingen in de nieuwe cao pas later in?

 

Het klopt dat specifieke afspraken in de cao later in kunnen gaan, of met terugwerkende kracht kunnen zijn. Een cao is een package-deal tussen werkgever en vakbonden, waarbij afspraken kunnen worden gemaakt die vanaf verschillende data van kracht worden. Er is dus geen absolute relatie tussen de ingangsdatum van de cao en eventuele specifieke afspraken over deelonderwerpen.