Wanneer heb ik recht op een heel vrij weekend?

Het verzoek van een medewerker aan de werkgever om één keer in de drie maanden een weekend vrij te krijgen wordt ingewilligd, mits hij ertoe bereid is om in die periode een keer een heel weekend te werken. Zie cao artikel 5.1.


Krijg ik een toeslag als ik op Moederdag werk?

Voor het werken op zondagen – en dus op Moederdag – geldt een toeslag van 30% van je bruto uurloon, als je werkgever je heeft verzocht op deze dag te werken. Dat kan je teruglezen in cao artikel 22.


Hoe zit het met de roostervrije zaterdag in de cao?

Wat houdt de regeling in? Als je werkt op zaterdag en zondag dan heb je recht op één roostervrije zaterdag of zondag per maand. Dit geef je zelf aan. Heb je al een vaste dag waarop je niet kan worden ingeroosterd dan vervalt deze. Voor deze dag geldt dan dat de door jou gekozen dag…


Heb ik recht op een toeslag bij werken op bijzondere uren? Wanneer is hier sprake van?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen. Algemeen Je hebt recht op een toeslag in de volgende gevallen: •           Maandag tot en met zaterdag: van 22:00 uur tot 24:00 uur en van 00.00 uur tot…


Wat zijn mijn rechten in de cao rondom werken in het weekend?

Als je in het weekend werkt, dan mag je je werkgever vragen om één dag in het weekend niet te worden ingeroosterd (zaterdag of zondag), zodat je één dag hebt die je bijvoorbeeld met je gezin of familie kunt doorbrengen. Je kunt niet worden verplicht op zondag te werken. Als je op verzoek van je…