Heb ik recht op een toeslag bij werken op bijzondere uren? Wanneer is hier sprake van?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.

Algemeen

Je hebt recht op een toeslag in de volgende gevallen:
•           Maandag tot en met zaterdag: van 22:00 uur tot 24:00 uur en van 00.00 uur tot 07:00 uur. De toeslag is dan 50%.
•           De toeslag voor het werken op zondag is 50%
•           De toeslag voor het werken op een feestdag is 100%.

Per 1 januari 2024 geldt de toeslag van 22.00 tot 24.00 uur gedurende de looptijd van deze cao niet voor medewerkers werkzaam bij e-commercebedrijven en bij bedrijven waar e-commerce-activiteiten worden verricht.
Onder e-commerce-activiteiten wordt verstaan: activiteiten die samenhangen met of voortvloeien uit bestellingen die via het internet (kunnen) worden gedaan.

Zie cao artikel 7 algemeen.

Module alleen geldend voor woondetailhandel

Voor de functiefamilie Logistiek zijn de toeslagen voor het werken op bijzonder uren als volgt:
•           maandag t/m vrijdag van 21.00 tot 6.00 uur: 50%
•           zaterdag van 0.00 tot 6.00 uur: 50%
•           zaterdag van 18.00 tot 24.00 uur: 100%
•           zondag: 50%
•           feestdagen: 100%

Zie cao artikel 4 module woondetailhandel.

Viel jij voorheen onder de cao VGT of de cao Fashion Sport en Lifestyle? Klik dan hier om te bekijken waar jij recht op hebt.