Ik wil mijn zoontje zien voetballen op zaterdagochtend, wat staat er in de cao over werken in het weekend?

Bij de vaststelling van het werkrooster moet de werkgever zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van werknemer, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever gevergd kan worden. Je dient als medewerker wel je werkgever zo veel mogelijk tijdig op de hoogte te stellen van eventuele bijzondere omstandigheden. Denk daarbij aan kinderopvang, zorgtaken, of verzorging van zieken. Dit zodat de werkgever daar in de personeelsplanning rekening mee kan houden.

Je hebt recht op één maal in de maand een zaterdag of zondag als niet-inroosterbare dag aan te geven. Als je vaste niet-inroosterbare dag bijvoorbeeld woensdag is, dan vervalt die dag en krijg je de zondag in die week. Daarnaast mag je één maal in de maand twee aaneengesloten dagen (waarvan één een niet-inroosterbare dag is) achter elkaar vrij zijn. Zo kun je zelf een lang weekend vrij regelen in je rooster.