Mag mijn werkgever nationale feestdagen van mijn vakantiedagen aftrekken als dat mijn werkdag is?

Bij een feestdag heb je recht op doorbetaling van je loon, als je normaal gesproken op die dag werkt. Dan mag je werkgever dus geen vakantiedag aftrekken van je vakantietegoed. Feestdagen volgens de cao zijn: nieuwjaarsdag, beide paasdagen, hemelvaartsdag, beide pinksterdagen, beide kerstdagen, de dag door de overheid aangewezen waarop Koningsdag wordt gevierd, lustrumviering van…


Mag de werkgever mij verplichten op zondag of een feestdag te werken?

Werken op zon- en feestdagen gebeurt vrijwillig. Je werkgever kan je op zondag arbeid laten verrichten als je daarmee instemt. Voor feestdagen bestaat een kleine uitzondering. Lukt het je werkgever niet om op feestdagen die niet op een zondag vallen met vrijwilligers de bezetting rond te krijgen, dan kan hij je tot werk verplichten. Tenzij…


Wat is de toeslag voor het werken op feestdagen?

Op een feestdag krijg je een toeslag van 100% op je normale uurloon. Feestdagen zijn: •           Nieuwjaarsdag; •           Beide Paasdagen; •           Hemelvaartsdag; •           Beide Pinksterdagen; •           Beide Kerstdagen; •           De dag door de overheid aangewezen waarop Koningsdag wordt gevierd;…


Welke regels gelden indien een feestdag op een werkdag valt?

Je hebt op een feestdag recht op doorbetaling van het loon als je normaal gesproken op die dag arbeid verricht. Bij een onregelmatig arbeidspatroon kan dit worden vastgesteld als je van de afgelopen 13 weken in tenminste 8 weken op de bewuste dag arbeid hebt verricht. Bij de bepaling hiervan tellen alle gerealiseerde uren (*)…


Wat is de toeslag voor het werken op feestdagen?

Op een feestdag krijg je een toeslag van 100% op je normale uurloon, behalve op Hemelvaartsdag en Koningsdag (30%). Feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag; beide Paasdagen; Hemelvaartsdag; beide Pinksterdagen; beide Kerstdagen; de dag door de overheid aangewezen waarop Koningsdag wordt gevierd; Zie cao artikel 24.