Wat is de toeslag voor het werken op feestdagen?

Op een feestdag krijg je een toeslag van 100% op je normale uurloon. Feestdagen zijn:
•           Nieuwjaarsdag;
•           Beide Paasdagen;
•           Hemelvaartsdag;
•           Beide Pinksterdagen;
•           Beide Kerstdagen;
•           De dag door de overheid aangewezen waarop Koningsdag wordt gevierd;
•           Lustrumviering van Bevrijdingsdag (eenmaal per 5 jaar in jaren die een veelvoud zijn van 5).

Artikel 2 cao algemeen.

De toeslag kan in geld worden uitgekeerd of in tijd worden gecompenseerd. De werkgever beslist hierover, maar moet zijn/haar keuze wel eerst met je bespreken.

Artikel 7.1 cao algemeen.