Als je op een feestdag werkt, wordt het loon (bijv.) 200% uitbetaald, maar als je ziek bent, krijg je dan 100% of 200% betaald?

Als je op het rooster ingepland staat op een feestdag, of je werkt normaal gesproken altijd op de dag in de week waarop een feestdag valt, dan krijg je het loon betaald inclusief de toeslag voor de feestdag. Ben je ziek op die dag, dan krijg je hetzelfde loon betaald alsof je wel had gewerkt. Anders zou dat discriminatie zijn van zieke medewerkers en dat mag niet. Ben je oproepkracht of heb je een onregelmatig arbeidspatroon, dan kan het zijn dat je ook betaald wordt voor een feestdag als je aan het ‘8 uit 13’ criterium voldoet uit de cao. Zie cao artikel 6.2 Retail non-food.

Wel is er afgesproken in de cao Retail non-food dat de eerste dag van een ziekteperiode als ‘wachtdag’ kan worden aangemerkt door je werkgever. Dat betekent dat je werkgever geen loon hoeft te betalen over die dag. Per ziekteperiode kan 1 wachtdag worden ingehouden, waarbij perioden van ziekte worden samengeteld als zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

Je werkgever mag de wachtdag te verrekenen met jouw bovenwettelijke vakantie-uren, met het loon of met compensatiedagen/-uren, tenzij anders met het medezeggenschapsorgaan is afgesproken. Dit kun je navragen bij de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging in je bedrijf. Er kunnen per jaar maximaal vier wachtdagen met vakantie-uren worden verrekend of worden ingehouden op het loon.

Let dus op: als de feestdag waarop je zou werken samenvalt met een wachtdag, dan kan het zijn dat je geen loon krijgt. Valt de feestdag verderop in je ziekteperiode, dan krijg je deze betaald zoals je ook betaald zou worden als je wel had gewerkt. 

Zie cao artikel 6.2 Retail non-food.

Viel jij voorheen onder de cao VGT of de cao Fashion Sport en Lifestyle? Klik dan hier om te bekijken waar jij recht op hebt.