Mijn werkgever wil mijn werkdagen aanpassen, en zegt dat dit kan omdat er een eenzijdig wijzigingsbeding in mijn arbeidsovereenkomst. Wat houdt dat in?

Het kan zijn dat je in je arbeidsovereenkomst een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ hebt. Dit is een tekst waarin staat dat je werkgever je arbeidsvoorwaarden mag aanpassen. Toch betekent dit niet dat je werkgever zomaar je werkdagen mag aanpassen. Dit kan alleen als je werkgever een goede reden heeft (zwaarwegend), waaruit blijkt dat jouw belangen moeten wijken…


Heb ik recht op een vrije dag wanneer ik ga verhuizen?

Als je op eigen initiatief gaat verhuizen dan krijg je hier geen vrije dag voor vanuit de cao. Maar wanneer je gaat verhuizen in opdracht van je werkgever, dan krijg je twee dagen betaald verlof voor de verhuizing. Dit kun je terugvinden in het cao artikel 31.3 lid 1 . 


Kan mijn werkgever mij verplichten op andere dagen te werken dan mijn gebruikelijke dagen?

Je werkgever mag je niet zomaar verplichten om op andere dagen te werken dan afgesproken is. Volgens de cao moet je rooster minimaal 3 weken van te voren aan jou worden doorgegeven. Bij speciale situaties kan het rooster korter van te voren worden gepubliceerd (bijvoorbeeld grote personele problemen, of onvoorziene omstandigheden waar je werkgever geen…