Kan mijn werkgever mij verplichten op andere dagen te werken dan mijn gebruikelijke dagen?

Je werkgever mag je niet zomaar verplichten om op andere dagen te werken dan afgesproken is. Volgens de cao moet je rooster minimaal 3 weken van te voren aan jou worden doorgegeven. Bij speciale situaties kan het rooster korter van te voren worden gepubliceerd (bijvoorbeeld grote personele problemen, of onvoorziene omstandigheden waar je werkgever geen rekening mee kon houden). 

Ook kan het zijn dat in je arbeidsovereenkomst bepaalde werkdagen zijn afgesproken. Daar mag je werkgever niet zomaar van afwijken. 

Als je werkgever je werktijden wil aanpassen, moet hij/zij dat vanuit ‘goed werkgeverschap’ eerst met jou bespreken, o.a. om te kijken wat jouw mogelijkheden zijn.

Let op!

Het kan zijn dat je in je arbeidsovereenkomst een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ hebt. Dit is een tekst waarin staat dat je werkgever je arbeidsvoorwaarden mag aanpassen. Toch betekent dit niet dat je werkgever zomaar je werkdagen mag aanpassen. Wel moet je werkgever een goede reden hebben (zwaarwegend), waaruit blijkt dat jouw belangen moeten wijken voor die van je werkgever.

Ons advies: ga in gesprek met je werkgever en geef aan dat het wettelijk en volgens de cao niet is toegestaan om je werkdagen zomaar te wijzigen, zeker niet als het rooster al is gepubliceerd. Wel kan je in dit gesprek een soort ‘tegenvoorstel’ doen, waarbij je aangeeft wat voor jou wel mogelijk is.

Zie cao artikel 4.2 en 5.1

Viel jij voorheen onder de cao VGT of de cao Fashion Sport en Lifestyle? Klik dan hier om te bekijken waar jij recht op hebt.