Mijn werkgever wil mijn werkdagen aanpassen, en zegt dat dit kan omdat er een eenzijdig wijzigingsbeding in mijn arbeidsovereenkomst. Wat houdt dat in?

Het kan zijn dat je in je arbeidsovereenkomst een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ hebt. Dit is een tekst waarin staat dat je werkgever je arbeidsvoorwaarden mag aanpassen. Toch betekent dit niet dat je werkgever zomaar je werkdagen mag aanpassen. Dit kan alleen als je werkgever een goede reden heeft (zwaarwegend), waaruit blijkt dat jouw belangen moeten wijken voor die van je werkgever.