Zijn er extra’s voor mensen die arbeidsongeschikt zijn?

Iemand die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en een aanvullende uitkering via het UWV ontvangt zou de flexibiliteitsvergoeding van € 750,- bruto moeten inleveren i.v.m. de uitkering. Zijn er vanuit de organisatie misschien andere mogelijkheden om toch een extraatje te ontvangen, zoals uitbetaling in natura (bonnen)? Dit zou ook gelden voor mensen die huurtoeslag, zorgtoeslag etc. krijgen.

Antwoord:

Het beeld bestond dat deze loonafspraken voor bepaalde groepen, waaronder medewerkers met een Wajong- of WIA-uitkering, minder goed uit zouden kunnen pakken (minder voordeel opleveren) dan voor anderen. Uit door sociale partners extern ingewonnen juridisch advies blijkt dat zij er nog steeds op vooruit gaan, maar minder dan medewerkers die niet tot deze categorieën behoren.
Sociale partners hebben op basis van het extern ingewonnen juridisch advies besloten loonafspraken niet in andere vorm te faciliteren (zoals VVV-bonnen).
Het niet toepassen van cao-afspraken wordt gekwalificeerd als ontduiken van de cao, die een standaard karkater heeft. Daarom worden ook de loonafspraken voor alle medewerkers uitgevoerd. Bovendien loopt de werknemer bij het niet volgen van de loonafspraken van de cao het risico dat hij een boete krijgt van UWV.