Welke regels gelden er bij langdurig zorgverlof?

Langdurig zorgverlof is om iemand in je omgeving te verzorgen die langere tijd hulpbehoevend of levensbedreigend ziek is. Voorwaarde is dat jij de enige bent die de zorg kan geven en de zorg noodzakelijk is. Langdurend zorgverlof vraag je schriftelijk aan bij je werkgever, minstens 2 weken voordat je het verlof wilt opnemen. Je werkgever mag je om informatie vragen om te beoordelen of je recht hebt op zorgverlof. Dit kan bijvoorbeeld een afsprakenbriefje van de dokter zijn.

Je werkgever mag langdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Is het langdurig zorgverlof begonnen, mag je werkgever dit niet meer stoppen.

Tijdens het zorgverlof gaat de opbouw van wettelijke verlofuren door. Je werkgever mag de verlofdagen niet aftrekken van je wettelijke verlofuren.

Per 12 maanden heb je recht op 6 keer je werkuren per week aan langdurend zorgverlof. Het aantal werkuren dat in je arbeidsovereenkomst staat is leidend.

Tijdens langdurend verlof heb je geen recht op salaris.

Ziek tijdens langdurig zorgverlof

Als je ziek wordt tijdens het zorgverlof, kun je in overleg met je werkgever het verlof stoppen.

Zie cao artikel 46.

klik hier voor meer informatie