Wat zijn de regels omtrent zorgverlof?

Je kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit je omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Als je ziek wordt tijdens het zorgverlof, kun je in overleg met je werkgever het verlof stoppen.

Kortdurend zorgverlof:

Voorwaarde voor het kortdurend zorgverlof is dat de zieke verzorging nodig heeft en dat je de enige bent die dit kan geven. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kun je geen kortdurend zorgverlof opnemen.

Om in aanmerking te komen voor zorgverlof moet je dit zo spoedig mogelijk melden bij je werkgever . Je werkgever kan achteraf vragen om bewijs dat het verlof nodig was. Je kunt bijvoorbeeld een doktersrekening laten zien, of een afspraakbevestiging voor een onderzoek in het ziekenhuis.

Je werkgever mag kortdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Om die reden mag je werkgever het kortdurend verlof nog tegenhouden nadat je het bij hem hebt gemeld. Maar ben je al met kortdurend verlof, dan mag je werkgever dit niet meer stopzetten.

Tijdens het zorgverlof gaat de opbouw van je wettelijke vakantiedagen door. Je werkgever mag de kortdurend zorgverlofdagen niet aftrekken van je wettelijke vakantiedagen.

Het recht op kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer je aantal werkuren per week binnen 12 maanden.

Tijdens kortdurend verlof krijg je ten minste 70% van je salaris. Als dat minder is dan het minimumloon, dan ontvang je het minimumloon.

 

Langdurig zorgverlof:

Langdurig zorgverlof is om iemand in je omgeving te verzorgen die langere tijd hulpbehoevend of ziek is.

Langdurend zorgverlof vraag je schriftelijk aan bij je werkgever, minstens 2 weken voordat je het verlof wilt opnemen. Je werkgever mag je om informatie vragen om te beoordelen of je recht hebt op zorgverlof. Dit kan bijvoorbeeld een doktersverklaring zijn.

Je werkgever mag langdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Is het langdurig zorgverlof begonnen, mag je werkgever dit niet meer stoppen.

Tijdens het zorgverlof gaat de opbouw van wettelijke vakantiedagen door. Je werkgever mag de verlofdagen niet aftrekken van je wettelijke vakantiedagen.

Per 12 maanden heb je recht op 6 keer je werkuren per week aan langdurend zorgverlof. Het aantal werkuren dat in je arbeidsovereenkomst staat is leidend.

Tijdens langdurend verlof heb je geen recht op salaris.

 

Meer informatie:

Rijksoverheid