Wat moet er allemaal in je arbeidsovereenkomst staan?

In je arbeidsovereenkomst moet minimaal het volgende staan:

  • de naam van de werkgever en van jou, de medewerker;
  • de datum van indiensttreding;
  • de duur van de arbeidsovereenkomst;
  • de functie;
  • het met de medewerker overeengekomen loon;
  • de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur;
  • de plaats waar je normaal gesproken werkt
  • dat de cao Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten van toepassing is.

Zie cao artikel 8.