Wat is het draagvlakmodel bij AVV?

Het draagvlakmodel is een belangrijk aspect van de werkwijze van AVV, een Nederlandse organisatie die zich richt op belangenbehartiging van werkenden en werkzoekenden zonder traditionele vakbondsvorming.

Het draagvlakmodel houdt in dat AVV alleen acties onderneemt en cao’s afsluit wanneer er voldoende draagvlak is onder de betrokken werknemers. Dit betekent dat er eerst een peiling wordt gehouden om te bepalen of er voldoende steun is voor een bepaalde actie of cao-afsluiting.

Als het draagvlak hoog genoeg is, zal AVV actie ondernemen en/of onderhandelen met werkgevers om de belangen van de werknemers te behartigen. Als het draagvlak niet hoog genoeg is, zal AVV geen actie ondernemen en wordt er gezocht naar andere manieren om de belangen van de werknemers te behartigen.

Door het draagvlakmodel toe te passen wil AVV voorkomen dat ze beslissingen nemen zonder voldoende steun van de achterban en daarmee de legitimiteit van hun werk verliezen.