Wat is een raam-cao?

Een raam-cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een overeenkomst tussen werkgeversorganisaties en vakbonden die de arbeidsvoorwaarden regelt voor een hele bedrijfstak of sector. In tegenstelling tot een normale cao, waarbij de afspraken gelden voor één specifiek bedrijf of organisatie, gelden de afspraken in een raam-cao voor meerdere bedrijven binnen dezelfde bedrijfstak of sector.

Een raam-cao bevat over het algemeen afspraken over zaken als salaris, arbeidsduur, vakantiedagen, pensioen, ziekteverlof en andere arbeidsvoorwaarden. De exacte inhoud van de raam-cao verschilt per bedrijfstak of sector en wordt bepaald in de onderhandelingen tussen de werkgeversorganisaties en vakbonden.

De afspraken in een raam-cao worden vervolgens verder uitgewerkt in individuele cao’s die van toepassing zijn op specifieke bedrijven of organisaties binnen de betreffende bedrijfstak of sector.

Lees meer over raam-cao’s op de site van het AWVN.