Wat is een Medezeggenschapsplatform (MZ platform) bij AVV ?

Ieder cao-panel heeft een MZ-platform. ‘MZ’ is vooral bekend als afkorting van ‘medezeggenschap’ binnen de wereld van ondernemingsraden. Bij AVV betekent ‘MZ’ net iets anders, namelijk: ‘medewerkers-zeggenschap’. Een MZ-groep is dus de groep medewerkers die actief zeggenschap hebben over de onderhandelingsinzet van de werknemers aan de cao-tafel.¬†Ook komt uit de MZ-groep een afvaardiging tot stand die meeonderhandelt over de cao.