Wat is een cao (collectieve arbeidsovereenkomst)?

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgeversorganisaties en vakbonden die afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor werknemers.

Een cao kan gelden voor een specifieke bedrijfstak, sector of voor alle bedrijven in een land. In een cao worden afspraken gemaakt over zaken als salaris, werktijden, vakantiedagen, verlofregelingen, pensioenregelingen, arbeidsomstandigheden en regelingen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Werkgevers en werknemers zijn niet verplicht om zich aan een cao te houden, maar het is gebruikelijk om dit wel te doen omdat de cao als standaard geldt voor de betreffende bedrijfstak of sector.

Lees meer over cao’s op de website van de Rijksoverheid.