Wat is een avr (arbeidsvoorwaardenregeling)?

Een avr staat voor arbeidsvoorwaardenregeling en is een regeling die afspraken vastlegt tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden. Het gaat hierbij om zaken als salaris, vakantiedagen, werktijden, pensioen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.

Een avr kan opgesteld worden door een werkgever en is vaak van toepassing op alle werknemers binnen een organisatie of bedrijfstak. Het is een aanvulling op de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en kan specifieke afspraken bevatten die passen bij de behoeften van een organisatie of bedrijfstak.

In tegenstelling tot cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) worden avr’s niet afgesloten met vakbonden, maar direct met de werknemers. Een avr kan daardoor meer flexibiliteit bieden dan een cao, omdat er meer ruimte is voor maatwerkafspraken tussen werkgever en werknemer.

Klik hier voor meer informatie over de avr.