Wat zijn de regels omtrent een aanzegtermijn?

Krijg je een tijdelijk contract van 6 maanden of langer? Dan geldt de aanzegtermijn. Een aanzegtermijn houdt in dat je werkgever uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk aangeeft of hij de overeenkomst wel of niet voortzet. Ook worden daarbij de voorwaarden aangegeven. Heeft je werkgever al meteen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aangegeven dat er geen opvolgend contract zal zijn? Dan is al aan de aanzegverplichting voldaan en hoeft je werkgever dit nogmaals te doen.

Wat gebeurt er als mijn werkgever de aanzegtermijn te laat aangeeft?
Houdt je werkgever zich wel aan de aanzegplicht, maar geeft hij het te laat aan? Dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd. Bijvoorbeeld: is de werkgever een week te laat, dan betekent dit een vergoeding van een weeksalaris. 

Hoe hoog is de vergoeding als mijn werkgever zich niet aan de aanzegtermijn houdt?
Laat je werkgever jou niet op tijd weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet? Dan is hij een vergoeding van een bruto maandsalaris verschuldigd 

Lees meer over aanzegtermijnen op de website van de Rijksoverheid.