Wat is een aanzegtermijn?

Krijg je een tijdelijk contract van 6 maanden of langer? Dan geldt de aanzegtermijn. Een aanzegtermijn houdt in dat je werkgever uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk aangeeft of hij de overeenkomst wel of niet voortzet. Ook worden daarbij de voorwaarden aangegeven. Heeft je werkgever al meteen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aangegeven dat er geen opvolgend contract zal zijn? Dan is al aan de aanzegverplichting voldaan en hoeft je werkgever dit nogmaals te doen.