Wat is de opzegtermijn voor een werknemer?

Als je zelf ontslag neemt, geldt er altijd een opzegtermijn van een maand, behalve als je dit anders hebt afgesproken in jouw arbeidsovereenkomst.

Let op: Er geldt geen opzegtermijn als je nog in je proeftijd zit.

Voor de werkgever geldt bij ontslag de volgende opzegtermijnen:

Hoe lang in dienst Opzegtermijn
Minder dan 5 jaar 1 maand
Tussen de 5 en 10 jaar 2 maanden
Tussen de 10 en 15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer 4 maanden

 

Zie cao artikel 12 lid 1 en 2.

Heb je een contract voor bepaalde tijd? Deze eindigt automatisch na afloop van de afgesproken periode. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds worden opgezegd als die mogelijkheid in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Jij en je werkgever moeten dan de wettelijke opzegtermijn en de ontslagregels volgen.