Wat gebeurt er met mijn min-uren als ik uit dienst ga of ontslag neem?

In artikel 4.2 van de cao Retail non-food staat:

“Minder gewerkt dan de basisuren:

Als aan het einde van een referteperiode minder is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode berekende basisuren, dan komen deze minuren te vervallen en hoeft de medewerker deze niet in te halen door in de periode erna meer te werken.”

Dit betekent dat min-uren alleen ‘gecompenseerd’ kunnen worden door meerwerk. Aan het einde van een referteperiode komen min-uren sowieso te vervallen. Wanneer ze niet ingehaald worden, komen ze voor rekening van de werkgever. Bij een uitdiensttreding of ontslag, mag je werkgever die min-uren niet zomaar verrekenen met je (laatste) loon.