Wanneer moet ik ingedeeld zijn in de FUWAM?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de Tuincentra of VGT dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.

Algemeen

Alle werkgevers in de branche zijn verplicht om de functies in de onderneming in te delen met het Handboek functie-indeling. Mocht jouw werkgever dit nog niet gedaan hebben, dan kan deze het beste contact zoeken met de werkgeversvereniging (INretail). Mocht je geen of onvoldoende gehoor krijgen bij je werkgever, dan kun je ook een bezwaar indienen tegen het ontbreken van een functie-indeling. Zie daarvoor bijlage 1d van de cao.

Module alleen geldend voor Tuincentra (garantieloon regeling)

Vóór 1 december 2016 zijn de functies van medewerkers ingedeeld in FUWAM, het functiewaarderingssysteem in cao Fashion, Sport & Lifestyle.

Als blijkt dat het perspectief in loonontwikkeling in de loontabel Tuincentra Nieuw voor jou slechter is dan wanneer de virtuele loontabel Tuincentra voor medewerkers in dienst op 31 december 2016 van toepassing zou blijven, dan heb je nog tot en met 31 december 2021 recht op een garantie van het oude perspectief, als volgt:

Jaarlijks wordt jouw tabelloon vergeleken met het loon dat jij zou hebben gehad als de virtuele loontabel Tuincentra voor medewerkers in dienst op 31 december 2016 van toepassing was gebleven, met dien verstande dat daarop alle loonstijgingen van de cao Retail Non-Food van toepassing zijn. Indien dit loon (dat jij in de geïndexeerde loontabel Tuincentra bestaande medewerkers zou hebben gehad) hoger is, dan wordt dat hogere loon zijn/haar nieuwe loon. Na afloop van de compensatieperiode van 5 jaar (31 december 2021) ga jij er niet in loon op achteruit.

Module alleen geldend voor VGT

Vóór 1 december 2018 hebben werkgevers de functies van hun medewerkers ingedeeld in FUWAM, het functiewaarderingssysteem in cao Retail Non-Food. Voor het indelen van de functies kan de website www.functiewijzer.nl als hulpmiddel worden gebruikt.

functie functiewaarderingssysteem FUWAM waarderingssysteem