Wanneer moet ik ingedeeld zijn in de FUWAM?

Wanneer je onder de cao Retail non-food valt, ben je in de meeste gevallen ingedeeld in de FUWAM. Meer informatie over de FUWAM vind je in cao artikel 6.1

Er is echter één uitzondering; werk je in de woondetailhandel, dan is dit niet van toepassing in de huidige cao. Zie hiervoor cao artikel 18.

Werkgevers die een eigen loongebouw willen toepassen, kunnen hiervoor een verzoek tot dispensatie indienen bij de Sociale Commissie.