Wanneer is er sprake van overwerk volgens de cao?

Gedurende het jaar (de referteperiode) kun je meer of minder werken dan het gemiddeld aantal uur in je arbeidsovereenkomst. In zo’n geval bouw je plus-, en minuren op. De plus en minuren worden aan het eind van het jaar uitbetaald (plusuren) of komen te vervallen (minuren). Overstijgt het aantal gewerkte plusuren aan het eind van het jaar meer dan 20% van je contracturen, dan worden die plusuren boven 20% met een toeslag uitbetaald van 33,33%. Deze toeslag kun je in geld of in tijd laten uitbetalen.

Werk je incidenteel langer dan je geplande werktijd, maar niet langer dan 15 minuten, dan valt dit niet onder overwerk.

De overwerktoeslag geldt voor iedereen, zowel deeltijdmedewerkers als voltijdmedewerkers.

Zie cao artikel 33.