Wanneer heb ik recht op een diplomatoeslag?

De diploma toeslag is voor alle modules in de cao komen te vervallen behalve de schoendetailhandel zie hier onder.

MODULE GELDEND VOOR SCHOENENDETAILHANDEL

Artikel 1 – Diplomatoeslag

1. Algemeen
Indien een medewerker een van de hieronder genoemde opleiding/cursussen volgt en het bijbehorende diploma/certificaat behaalt,
ontvangt hij/zij een toeslag per maand boven op het voor hem/haar geldende garantieloon. Dit geldt ook voor medewerkers die in het
verleden een van deze opleidingen/cursussen, of een daaraan gelijkwaardige opleiding/cursus heeft gevolgd.

a. Gezond lopen adviseur (Cursus Adviseur Pasvormschoenen of een daaraan gelijkwaardige opleiding) – € 33,70*
b. Gezond Lopen Specialist (Landelijk erkend diploma Schoenconsulent of een daaraan gelijkwaardige opleiding) -€ 46,70*

* Indien eventuele nascholing voor deze opleiding/cursus wordt aangeboden, is de medewerker verplicht deze te volgen om de toeslag te behouden.