Hoe kan ik mijn contract beëindigen?

Dat hangt af van je situatie en je contract. Bij het opzeggen van een vast contract gelden andere voorwaarden dan bij het opzeggen van een tijdelijk contract. Daarnaast bestaan er ook nog verschillen tussen het opzeggen van een tijdelijk contract met afspraken over tussentijds opzeggen en het opzeggen van een tijdelijk contract waarin géén afspraken zijn gemaakt over tussentijds opzeggen. Het opzeggen moet altijd schriftelijk gebeuren.

Vast contract beëindigen;
-Je moet je houden aan de opzegtermijn die in je arbeidsovereenkomst staat. Wanneer deze er niet in staat, is de opzegtermijn 1 maand.

Tijdelijk contract met afspraken over tussentijds opzeggen beëindigen;
-Ook hierbij is de opzegtermijn 1 maand, tenzij je met je werkgever een andere afspraak overeen bent gekomen.

Tijdelijk contract zonder afspraken over tussentijds opzeggen beëindigen;
-Je kan dat contract alleen opzeggen als er sprake is van een dringende reden en je daarom op staande voet ontslag kan nemen.

Op de website van de Rijksoverheid lees je precies wat je in welke situatie moet doen.