Ontvang ik een toeslag bij het vervangen van een collega in een hogere functie?

In het algemene gedeelte van de cao staat geen regeling voor toeslag bij vervanging van een collega in een hogere functie. In de modules van Woondetailhandel en Tuincentra staan onderstaande regelingen.

Module alleen geldend voor woondetailhandel

Vervang je tijdelijk een collega met een hoger ingeschaalde functie dan heb je tijdens de duur van de plaatsvervanging recht op een extra periodiek binnen je huidige salarisschaal.

Verdien je al het maximum van de periodieken van je loonschaal, of is je salaris hoger dan de functie-indeling voorschrijft, dan ontvang je voor de duur van de vervanging een bedrag dat gelijk is aan tweemaal het verschil tussen het functiejaar 22/0 en 22/1 binnen je huidige salarisschaal.

Module alleen geldend voor tuincentra

Vervang je tijdelijk een collega met een hoger ingeschaalde functie dan heb je tijdens de duur van de plaatsvervanging recht op een extra periodiek binnen je huidige salarisschaal

Verdien je al het maximum van de periodieken van je loonschaal, of is je salaris hoger dan de functie-indeling voorschrijft, dan ontvang je voor de duur van de vervanging een bedrag dat gelijk is aan tweemaal het verschil tussen het functiejaar 22/0 en 22/1 binnen je huidige salarisschaal.

Je krijgt geen extra plaatsvervangingsloon bij:
·       Vervanging van een collega tijdens vakantie
·       Vervanging die korter duurt dan 1 maand

hogere functie toeslag vervangen collega