Moet de arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk worden afgesloten?

Ja, bij je indiensttreding moet de werkgever je een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanbieden. Hierin wordt ten minste vermeld:

  • de naam van de werkgever en medewerker;
  • de datum van indiensttreding;
  • de duur van de arbeidsovereenkomst;
  • de functie;
  • het met de medewerker overeengekomen loon;
  • de overeengekomen arbeidstijd/basisuren;
  • de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht;
  • dat deze cao van toepassing is.

Zie artikel 4.1 van de cao.