Mijn winkel gaat sluiten, waar heb ik recht op?

Als jouw filiaal gaat sluiten dan zal je werkgever jou en je collega’s zo vroeg als mogelijk, en ten minste een maand voor de sluiting, informeren over de sluiting van het filiaal. Als je werkgever je arbeidsovereenkomst beÃĢindigt, dan eindigt de arbeidsovereenkomst pas na de wettelijke opzegtermijn. Daarbij krijg je in ieder geval de wettelijke transitievergoeding als je daar recht op hebt.

Zie artikel 3 van de cao. Voor de transitievergoeding zie de website van de Rijksoverheid.