Mijn werkgever wil mij in een lagere functie plaatsen tegen mijn wil, wat kan ik doen?

Wanneer je werkgever het initiatief neemt om jou in een lagere functie te zetten, wordt dit een eenzijdige demotie genoemd (wijziging van jouw arbeidsvoorwaarden). Dit mag een werkgever niet doen, tenzij daarvoor een ‘zodanig zwaarwegend bedrijfsbelang is dat ervoor zorgt dat jouw belang dat door de wijziging zou worden geschaad, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken’.  

Simpeler gezegd betekent dit dat er een zo’n groot belang voor de werkgever is om dit te doen, dat jouw eigen belang als werknemer daarvoor met wijken. Dit is niet vaak het geval.  

Als je werkgever van mening is dat je niet goed functioneert, dan moet eerst worden besproken wat precies het probleem is. Dan moet een verbeterplan worden ingesteld met duidelijke, concrete afspraken. Misschien heb je een opleiding nodig, of zijn er andere dingen die kunnen worden gedaan om de problemen op te lossen? Je moet dus altijd eerst de kans krijgen om je functioneren te verbeteren, voordat er andere actie kan worden ondernomen.