Mag mijn werkgever weigeren PLB-uren over te nemen?

In de cao ZKN is bepaald dat bij de beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst het budget aan PLB-uren op jouw verzoek wordt overgedragen aan een nieuwe werkgever die lid is van ZKN. De overdracht moet betrekking hebben op ten minste vijftig PLB-tijdsuren. Als jouw nieuwe werkgever geen lid is van ZKN, dan mag deze weigeren om jouw PLB-uren over te nemen. Overigens komt het in de praktijk wel voor dat een werkgever die niet is aangesloten bij ZKN (bijvoorbeeld een ziekenhuis), wel PLBuren overneemt. Informeer dus altijd naar de mogelijkheden bij je nieuwe werkgever.  

Zie cao artikel 29.2 lid 8.