Mag mijn werkgever in het gemaakte rooster wijzigingen aanbrengen zonder het met mij te overleggen?

Nee, dit mag niet. Een roosterwijziging moet altijd in overleg met de werknemer. Dit is in de cao ZKN vastgelegd in cao artikel 10.1 lid 8. Je kunt dus niet worden verplicht tot een roosterwijziging en je mag een verzoek tot roosterwijziging weigeren. Daarnaast hoef je aan je werkgever geen uitleg of reden te geven waarom je hier niet aan kan voldoen, een enkele verwijzing naar het rooster volstaat