Mag een werkgever mij verplichten om mijn PLB-uren ieder jaar op te maken?

Nee, dit mag niet. In de cao is bepaald dat het budget aan PLB-uren geen verjaringstermijn kent. Maar, in de cao staat dat je als medewerker:  

  • jaarlijks een plan opstelt over hoe je jouw tegoed aan PLB-uren gaat benutten,  
  • dat je het concept-plan bespreekt in het jaargesprek en vervolgens  
  • dit plan vaststelt met je leidinggevende.  

De werkgever kan je dus niet verplichten om de PLB-uren elk jaar op te maken, maar het is wel de bedoeling dat je bespreekt hoe je (een gedeelte van) je PLB-uren wenst in te zetten. 

Zie cao artikel 29.2 en 29.3 voor extra uitleg.