Kan mijn leidinggevende mij vragen, ondanks de afspraak over de roostervrije dagen, om toch op een roostervrije dag te komen werken?

Dat kan alleen bij zwaarwegende redenen. Werkgever moet dat wel aantonen. Die zwaarwegende reden zal niet snel worden aangenomen.

Zie cao algemeen artikel 5.1.