Kan het uitbetalen van plusuren ook in tijd-voor-tijd plaatsvinden in plaats van geld?

Ja, dit kan. Of plusuren in geld of in tijd worden uitbetaald, moet je werkgever in overleg met jou bepalen.