Is het toegestaan om werknemers naar huis te sturen als het rustig is en ze hier vrije uren voor op te laten nemen?

Nee, het risico op ‘onvoldoende werk’ ligt bij de werkgever. Een werknemer kan niet worden verplicht om verlofuren op te nemen als de werkgever van mening is dat er onvoldoende werk is en de werknemer naar huis wil sturen. 

Een voorbeeld: 

Je staat ingeroosterd voor zaterdag. Je leidinggevende ziet aankomen dat er een tekort aan werkaanbod is op zaterdag voor jou. Wanneer je leidinggevende jou vraagt op andere tijden dan de ingeroosterde tijden te komen werken en jij accepteert dat verzoek (en bevestigt dit op schrift bijvoorbeeld in een app-bericht, briefje of mail), dan heb je hierover een afspraak gemaakt. Maar je kan daartoe niet worden verplicht en je mag het verzoek weigeren. In dat geval krijg je die zaterdag vervangende werkzaamheden opgedragen, bijvoorbeeld e-learning of administratie bijwerken e.d. Als er geen vervangende werkzaamheden zijn, dan krijg je de uren van zaterdag gewoon uitbetaald ook al werk je ze niet.