Is er een bepaalde leeftijd vanaf wanneer je kunt stoppen met nachtdiensten?

Ja, in de cao staat geregeld dat vanaf 59 jaar geen nachtdienst wordt opgedragen, tenzij je hiertegen geen bezwaar maakt (cao artikel 14.1 lid 5). Let op: maak je geen bezwaar dan krijg je 44,44 uur per jaar die je niet hoeft te werken.  

Werk je in deeltijd, dan krijg je deze uren naar rato.  

Ben je jonger dan 59 jaar en zijn er redenen waarom je geen nachtdiensten of stand-by diensten kunt draaien? Ga hierover dan met je werkgever in gesprek. De werkgever moet zich ook houden aan de wet en de arbeidstijdenregeling als het gaat om het rooster. In cao artikel 10.1 lid 7 staat:   

‘Je leidinggevende probeert je werktijden zodanig in het teamrooster vast te leggen, dat er sprake is van een evenwichtig werkpatroon. Daarbij wordt, voor zover dit redelijkerwijs kan, zo veel mogelijk rekening gehouden met rusttijden en je persoonlijke situatie voor zover jij je leidinggevende daarom hebt verzocht. Kan je leidinggevende geen rekening houden met je verzoek, dan zal hij je hierover persoonlijk informeren. Je persoonlijke situatie kan onder andere betrekking hebben op je leeftijd of levensfase, je thuissituatie, waarbij te denken valt aan zorgtaken voor kinderen en zorgtaken voor de van jou afhankelijke familieleden, je gezondheid of eventuele (fysieke) beperkingen en op eventuele maatschappelijke verantwoordelijkheden die jij hebt.’