Is de eenmalige bruto flexibiliteitsuitkering pensioengevend?

Ja, de eenmalige bruto flexibiliteitsuitkering is pensioengevend, conform artikel 7.1.1 van het pensioenreglement ABP. De peildatum is 1 januari 2022. Ook de salarisverhogingen zijn pensioengevend, met een peildatum van 1 januari 2022.