Is de cao op mij van toepassing?

De cao is op jou van toepassing als je in dienst bent bij een werkgever die genoemd wordt in artikel 1 van de cao (werkingssfeer).