Als ik in april in dienst ben gekomen bij de provincie, geldt de salarisverhoging per januari dan ook voor mij?

 

Soms maken we afspraken met terugwerkende kracht voor medewerkers. Stel dat zo’n afspraak wordt gemaakt in juni, met terugwerkende kracht tot 1 januari, dan geldt die afspraak over het algemeen voor alle medewerkers die vanaf 1 januari in dienst zijn of zijn gekomen. Als dat niet zo is, dan zal dat duidelijk als uitzondering bij de regeling staan.

Voorbeeld: ben je op 1 april in dienst getreden en nog altijd in dienst, dan krijg je een verhoging van het loon met terugwerkende kracht tot het moment van indiensttreden. De nieuwe, hogere salaristabel van 1 januari van dat jaar wordt dan gebruikt om te berekenen waar je vanaf datum indiensttreding, 1 april, recht op hebt.