In mijn contract staan geen vaste werkdagen vermeld, maar ik heb de afgelopen jaren wel op vaste dagen gewerkt. Kan ik aanspraak maken op deze dagen?

Als hierover nog niets schriftelijk is vastgelegd, zou je een beroep kunnen doen op de Wet flexibel werken. Op basis van deze wet kan je een verzoek doen tot aanpassing van je werktijd.  

Het is de bedoeling dat de werkgever over je verzoek tot aanpassing van je werktijd in het kader van de Wet flexibel werken met jou in overleg gaat en in principe is de werkgever gehouden om jouw verzoek in te willigen. De werkgever kan jouw verzoek uitsluitend weigeren als er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn die zich hiertegen verzetten. Maar hier zal niet snel sprake van zijn, omdat jouw voorstel je huidige werkdagen zijn en in het verleden ook geen problemen opleverde. Van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen is bijvoorbeeld sprake als de aanpassing van de werktijd leidt tot ernstige problemen op het gebied van veiligheid, van roostertechnische aard of financiële of organisatorische aard. 

Bekijk hier het wetsartikel over flexibel werken.