Ik werk al 5 jaar in een kledingwinkel voor dezelfde werkgever, maar heb nooit een salarisverhoging gekregen. Hoe kan dat?

Indien je bovenschalig bent (wanneer je meer verdient dan het maximale van de schaal waarin je bent ingedeeld), klopt het dat je niet mee gaat met de periodieke loonsverhogingen die gekoppeld zijn aan het minimumloon.

Let op: als je in het verleden bent ingedeeld in bijv. functiegroep C en niet in de hoogste trede, dan had werkgever je op basis van de ervaringsjaren wel loonsverhogingen moeten toekennen. Het is dus mogelijk dat je een loonvordering hebt op de werkgever. Aan de hand van loontabellen in de cao’s en je loonstroken, kan je nagaan welk bedrag je nog tegoed zou kunnen hebben. Dit kan je tot 5 jaar terug doen.

Per 1 januari 2024 zijn de loontabellen aangepast en is er een extra trede toegevoegd. Misschien heb je nu wel recht op een loonsverhoging. Mocht je hierover vragen hebben kun je altijd contact met ons opnemen.

Zie cao artikel 6.2