Ik heb een vraag over het vitaliteitsverlof

In de nieuwe cao is geregeld dat maximaal de helft van het POB kan worden omgezet in vitaliteitsverlof (€ 2.500,-). Als een medewerker nog maar € 1.000,- heeft staan in zijn POB, dan kan hij toch maar voor € 500,- vitaliteitsverlof omzetten van zijn POB?

Antwoord:

We gaan uit van maximaal € 2.500,- per POB-periode om te zetten in tijd voor vitaliteit. Als de werknemer nu nog € 1.000,- heeft staan, kan hij deze volledige € 1.000,- inzetten (dat is minder dan het maximale bedrag van € 2.500,-, dus mag geheel worden ingezet). Het gaat dus niet om de helft van wat de werknemer nog heeft staan aan resterend budget, maar om maximaal de helft van het gehele POB-bedrag dat beschikbaar is gesteld.